Miljøredegørelse

Key2Greens værktøj til udarbejdelse af en miljøredegørelse består af:

Manualender kort beskriver, hvordan man arbejder systematisk med miljø på en virksomhed,  og hvilke krav der stilles til en miljøredegørelse udarbejdet efter partnerskabets principper.

Ringbindet med detaljeret beskrivelse af, hvordan du udarbejder en miljøredegørelse

Bilag på Key2Greens hjemmeside

Det er efterhånden allerede et helt almindeligt krav til offentlige og private virksomheder, at de skal kunne dokumentere deres påvirkninger på miljøet. De skal kunne levere et seriøst, veldokumenteret miljøarbejde, der sikrer løbende forbedringer af virksomhedens miljøpræsentation. Key2Greens manual og ringbind til udarbejdelse af miljøredegørelser er et bud på, hvordan offentlige og private virksomheder kan sætte arbejdet med miljø i system og skabe dokumentation for deres miljøarbejde.

Manualen og ringbindet er udviklet af Green Network i Vejle Amt.  Materialet blev trykt første gang i 1996. I dag har partnerskabet overtaget manualen og den er i dag i brug i  adskillige danske, regionale netværk og der er ca. 2000 brugere. Op mod ti års erfaring har vist, at det er et værktøj, der har været og stadig er behov for. Stort set samtlige virksomheder, der har lavet en miljøredegørelse efter principperne i manualen har fortsat dette arbejde. I en del tilfælde har dette grundlæggende arbejde været første skridt til en egentlig certificering efter miljøledelsesstandarden ISO 14001 eller en registrering under den europæiske miljøordning – EMAS. 
Minimumskravene til redegørelsen omfatter: 

· miljøpolitik 
· nøgletal 
· prioritering 
· mål 
· handlingsplan

Løbende revision 
I takt med at der kommer ny lovgivning/nye regler m.v., vil manualen og de tilhørende værktøjer bliver revideret af en udviklingsgruppe bestående af netværksansatte fra Key2Green og foreningens regionale medlemsnetværk.

Tilpasset grønne regnskaber 
Kravene  i manualen er tilpasset lovgivningen om grønne regnskaber. Hvis virksomheden vælger at arbejde efter manualens metode, udarbejder virksomheden samtidig det grønne regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Derved fastholdes garantien for, at virksomheder uden videre kan indsende deres miljøredegørelse udarbejdet efter Key2Greens principper som det grønne regnskab.

Praktisk bistand
En del af de regionale miljønetværk tilbyder konkret assistance fra virksomhedens miljømyndighed i forbindelse med udarbejdelse af den første miljøredegørelse. F.eks. tilbyder Industriens Miljøklub Fyn, Green Network, Miljønetværk – Ribe Amt, Grønt Netværk Sønderjylland og Københavns Miljønetværk praktisk bistand i forbindelse med virksomhedernes første miljøredegørelse.
Kontakt evt. det lokale miljønetværk for at høre mere til hvilke muligheder der er for at få hjælp til udarbejdelse af en miljøredegørelse. (se under medlemmer om der evt. er en kontaktperson i dit lokal/regional område). Såfremt der ikke findes noget miljønetværk i dit lokalområde, kan der rettes henvendelse til Key2green.

Diplom 
Når virksomheden har udarbejdet en miljøredegørelse, og den er godkendt af et regionalt miljøværk, uddeler flere af de danske miljønetværk et diplom til virksomhederne som tegn på den officielle anerkendelse af redegørelsen. Diplomet tildeles typisk for en 2-årig periode. Diplomet bliver fornyet, hvis processen fortsættes.

Følgende netværk uddeler diplom: Green Network, GREENET, groNet samt MiljøForum Fyn